Poklon kartica MODIANA –opšti uslovi poslovanja

Član 1.
Opšti uslovi poslovanja čine pravnu osnovu za definisanje prava i obaveza, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupovinom ili upotrebom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imalac poklon kartice Modiana obavezuje da će poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primenjivim Opštim uslovima poslovanja i ako se nakon kupovine poklon kartice Opšti uslovi poslovanja izmene. U slučaju povrata novca,  poklon kartica može se izdati kao vrednosna kartica, za koju vrede isti Opšti uslovi poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opšti uslovi obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji,  koji su određeni u članu 8. Opštih Uslova. Objavom ovih Opštih uslova svaki je kupac saglasan da kupovinom poklon kartice prihvata i te Opšte uslove, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Opštim uslovima.

 

Izdavanje kartice

Član 2.
Izdavalac i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljem tekstu: poklon kartica) je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

(u daljem tekstu: Izdavalac).

Član 3.
U Opštim uslovima poslovanja koriste se sledeći izrazi: - „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrednosni iznos; - „kupac” – imalac poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu; - „imalac” - trenutni vlasnik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu; - „korišćenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrednosni iznos na kartici; - „poklon kartica” - je u skladu s ovim opštim uslovima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrednosna kartica, koju izdavalac može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obavezuje ga, u skladu s Opštim uslovima poslovanja, da je prihvati kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mestima u Srbiji; - „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrednosnim iznosom.

Član 4.
Kupovina poklon kartice moguća je u skladu sa bilo kojim validnim načinom plaćanja koji se koriste u svim prodajnim mestima Modiana,  te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizička lica mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mestima navedenim u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Pravna lica mogu kupiti poklon karticu samo u sedištu izdavaoca.

Član 5.
Maksimalni iznos na poklon kartici je 350.000 rsd, minimalni iznos 350 rsd. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica se dopunjava u određenom iznosu prilikom kupovine poklon kartice i moguće je ponovno je dopuniti na blagajnama svih prodajnih mesta navedenih u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Isplata vrednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini nije moguća.

Član 6.
Trajanje poklon kartice je 2 godine od zadnjeg dopunjavanja poklon kartice. To je period od datuma poslednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdatom kod poslednjeg dopunjavanja poklon kartice) do zaključno poslednjeg dana istog meseca dve godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imalac poklon kartice dužan je voditi evidenciju o trajnosti. Imalac poklon kartice može na blagajni prodajnog mestu u bilo kojem trenutku proveriti stanje na poklon kartici. Za rešavanje pritužbi, nakon isteka trajanja poklon kartice odgovoran je izdavalac. Reklamacije prema izdavaocu mogu se dostaviti u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.rs

 

Korišćenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korišćenja

Član 7.
Poklon kartica NE izdaje se na lično ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrednosni papir na donosioca. Imalac poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice i izdavalac prilikom korišćenja poklon kartice nije dužan proveriti identitet imaoca ili donosioca poklon kartice.

Izdavalac ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtev kupca ili imaoca poklon kartice. Imalac kartice može platiti poklon karticom, u jednoj ili više kupovina robe, do raspoloživog vrednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vredi samo u Srbiji, na svim prodajnim mestima izdavaoca koje su navedene u sledećem članu u nastavku.

Izdavalac nije odgovoran za zloupotrebu poklon kartice.

Član 8.
Kupovina i korišćenje poklon kartice mogući su na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namenom. Poklon kartica dostupna je s unapred štampanim vizualom.

Član 9.
Prilikom kupovine, kupac dobija dokaz o dopuni kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz ispravnosti poklon kartice u skladu s članom 6. ovih Opštih uslova.

Član 10.
Kupovina poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate poklon karticom nije moguća. U slučaju da vrednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu celokupne kupovine, plaćanje razlike u vrednosti za kupljenu robu može se provesti važećim načinima plaćanja koji se koriste u svim  Modiana prodavnicama, , te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Član 11.

 Za rešavanje reklamacija prilikom plaćanja poklon karticom odgovoran je izdavalac.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili dopunjavanja poklon kartice reklamira kupac ili imalac poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupovine ili dopunjavanja.

Član 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zloupotrebom poklon kartice i neovlašćeno korišćenje vrednosnog iznosa salda na poklon kartici, izdavalac poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a koje nije posledica neispravnog rukovanja, imalac poklon kartice pisanim putem, uz lične podatke šalje karticu preporučenom poštom na adresu:

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

Izdavalac će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zameniti novom u vrednosnom iznosu salda prema visini iznosa vrednosnog salda kartice koja je dostavljena izdavaocu.

 

Završne odredbe

Član 14.
Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavaoca www.modiana.rs.

Izdavalac zadržava pravo promene Opštih uslova za izdavanje i korišćenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavalac će izmenjene Opšte uslove poslovanja objaviti na internet stranici www.modiana.rs.

Član 15.
Neovlašćeno i nezakonito korišćenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između imaoca i izdavaoca poklon kartice rešavaju se pred nadležnim sudom u Beogradu.

Beograd, Novembar 2022

Izmjena : 16.07.2023

 

stdClass Object
(
  [nid] => 4001
  [type] => page
  [language] => sr
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1492604707
  [changed] => 1689483602
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 4001
  [revision_uid] => 4
  [title] => Poklon kartica MODIANA –opšti uslovi poslovanja 
  [body] => 

Član 1.
Opšti uslovi poslovanja čine pravnu osnovu za definisanje prava i obaveza, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupovinom ili upotrebom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imalac poklon kartice Modiana obavezuje da će poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primenjivim Opštim uslovima poslovanja i ako se nakon kupovine poklon kartice Opšti uslovi poslovanja izmene. U slučaju povrata novca,  poklon kartica može se izdati kao vrednosna kartica, za koju vrede isti Opšti uslovi poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opšti uslovi obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji,  koji su određeni u članu 8. Opštih Uslova. Objavom ovih Opštih uslova svaki je kupac saglasan da kupovinom poklon kartice prihvata i te Opšte uslove, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Opštim uslovima.

 

Izdavanje kartice

Član 2.
Izdavalac i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljem tekstu: poklon kartica) je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

(u daljem tekstu: Izdavalac).

Član 3.
U Opštim uslovima poslovanja koriste se sledeći izrazi: - „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrednosni iznos; - „kupac” – imalac poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu; - „imalac” - trenutni vlasnik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu; - „korišćenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrednosni iznos na kartici; - „poklon kartica” - je u skladu s ovim opštim uslovima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrednosna kartica, koju izdavalac može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obavezuje ga, u skladu s Opštim uslovima poslovanja, da je prihvati kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mestima u Srbiji; - „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrednosnim iznosom.

Član 4.
Kupovina poklon kartice moguća je u skladu sa bilo kojim validnim načinom plaćanja koji se koriste u svim prodajnim mestima Modiana,  te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizička lica mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mestima navedenim u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Pravna lica mogu kupiti poklon karticu samo u sedištu izdavaoca.

Član 5.
Maksimalni iznos na poklon kartici je 350.000 rsd, minimalni iznos 350 rsd. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica se dopunjava u određenom iznosu prilikom kupovine poklon kartice i moguće je ponovno je dopuniti na blagajnama svih prodajnih mesta navedenih u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Isplata vrednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini nije moguća.

Član 6.
Trajanje poklon kartice je 2 godine od zadnjeg dopunjavanja poklon kartice. To je period od datuma poslednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdatom kod poslednjeg dopunjavanja poklon kartice) do zaključno poslednjeg dana istog meseca dve godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imalac poklon kartice dužan je voditi evidenciju o trajnosti. Imalac poklon kartice može na blagajni prodajnog mestu u bilo kojem trenutku proveriti stanje na poklon kartici. Za rešavanje pritužbi, nakon isteka trajanja poklon kartice odgovoran je izdavalac. Reklamacije prema izdavaocu mogu se dostaviti u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.rs

 

Korišćenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korišćenja

Član 7.
Poklon kartica NE izdaje se na lično ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrednosni papir na donosioca. Imalac poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice i izdavalac prilikom korišćenja poklon kartice nije dužan proveriti identitet imaoca ili donosioca poklon kartice.

Izdavalac ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtev kupca ili imaoca poklon kartice. Imalac kartice može platiti poklon karticom, u jednoj ili više kupovina robe, do raspoloživog vrednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vredi samo u Srbiji, na svim prodajnim mestima izdavaoca koje su navedene u sledećem članu u nastavku.

Izdavalac nije odgovoran za zloupotrebu poklon kartice.

Član 8.
Kupovina i korišćenje poklon kartice mogući su na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namenom. Poklon kartica dostupna je s unapred štampanim vizualom.

Član 9.
Prilikom kupovine, kupac dobija dokaz o dopuni kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz ispravnosti poklon kartice u skladu s članom 6. ovih Opštih uslova.

Član 10.
Kupovina poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate poklon karticom nije moguća. U slučaju da vrednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu celokupne kupovine, plaćanje razlike u vrednosti za kupljenu robu može se provesti važećim načinima plaćanja koji se koriste u svim  Modiana prodavnicama, , te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Član 11.

 Za rešavanje reklamacija prilikom plaćanja poklon karticom odgovoran je izdavalac.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili dopunjavanja poklon kartice reklamira kupac ili imalac poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupovine ili dopunjavanja.

Član 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zloupotrebom poklon kartice i neovlašćeno korišćenje vrednosnog iznosa salda na poklon kartici, izdavalac poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a koje nije posledica neispravnog rukovanja, imalac poklon kartice pisanim putem, uz lične podatke šalje karticu preporučenom poštom na adresu:

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

Izdavalac će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zameniti novom u vrednosnom iznosu salda prema visini iznosa vrednosnog salda kartice koja je dostavljena izdavaocu.

 

Završne odredbe

Član 14.
Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavaoca www.modiana.rs.

Izdavalac zadržava pravo promene Opštih uslova za izdavanje i korišćenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavalac će izmenjene Opšte uslove poslovanja objaviti na internet stranici www.modiana.rs.

Član 15.
Neovlašćeno i nezakonito korišćenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između imaoca i izdavaoca poklon kartice rešavaju se pred nadležnim sudom u Beogradu.

Beograd, Novembar 2022

Izmjena : 16.07.2023

 

[log] => [revision_timestamp] => 1689483602 [format] => 1 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [5] => 5 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.rs ) [domain_source] => 5 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => poklon-kartica-modiana-–opsti-uslovi-poslovanja [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 4 [day] => 19 [year] => 2017 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

Član 1.
Opšti uslovi poslovanja čine pravnu osnovu za definisanje prava i obaveza, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupovinom ili upotrebom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imalac poklon kartice Modiana obavezuje da će poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primenjivim Opštim uslovima poslovanja i ako se nakon kupovine poklon kartice Opšti uslovi poslovanja izmene. U slučaju povrata novca,  poklon kartica može se izdati kao vrednosna kartica, za koju vrede isti Opšti uslovi poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opšti uslovi obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji,  koji su određeni u članu 8. Opštih Uslova. Objavom ovih Opštih uslova svaki je kupac saglasan da kupovinom poklon kartice prihvata i te Opšte uslove, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Opštim uslovima.

 

Izdavanje kartice

Član 2.
Izdavalac i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljem tekstu: poklon kartica) je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

(u daljem tekstu: Izdavalac).

Član 3.
U Opštim uslovima poslovanja koriste se sledeći izrazi: - „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrednosni iznos; - „kupac” – imalac poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu; - „imalac” - trenutni vlasnik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu; - „korišćenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrednosni iznos na kartici; - „poklon kartica” - je u skladu s ovim opštim uslovima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrednosna kartica, koju izdavalac može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obavezuje ga, u skladu s Opštim uslovima poslovanja, da je prihvati kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mestima u Srbiji; - „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrednosnim iznosom.

Član 4.
Kupovina poklon kartice moguća je u skladu sa bilo kojim validnim načinom plaćanja koji se koriste u svim prodajnim mestima Modiana,  te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizička lica mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mestima navedenim u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Pravna lica mogu kupiti poklon karticu samo u sedištu izdavaoca.

Član 5.
Maksimalni iznos na poklon kartici je 350.000 rsd, minimalni iznos 350 rsd. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica se dopunjava u određenom iznosu prilikom kupovine poklon kartice i moguće je ponovno je dopuniti na blagajnama svih prodajnih mesta navedenih u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Isplata vrednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini nije moguća.

Član 6.
Trajanje poklon kartice je 2 godine od zadnjeg dopunjavanja poklon kartice. To je period od datuma poslednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdatom kod poslednjeg dopunjavanja poklon kartice) do zaključno poslednjeg dana istog meseca dve godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imalac poklon kartice dužan je voditi evidenciju o trajnosti. Imalac poklon kartice može na blagajni prodajnog mestu u bilo kojem trenutku proveriti stanje na poklon kartici. Za rešavanje pritužbi, nakon isteka trajanja poklon kartice odgovoran je izdavalac. Reklamacije prema izdavaocu mogu se dostaviti u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.rs

 

Korišćenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korišćenja

Član 7.
Poklon kartica NE izdaje se na lično ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrednosni papir na donosioca. Imalac poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice i izdavalac prilikom korišćenja poklon kartice nije dužan proveriti identitet imaoca ili donosioca poklon kartice.

Izdavalac ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtev kupca ili imaoca poklon kartice. Imalac kartice može platiti poklon karticom, u jednoj ili više kupovina robe, do raspoloživog vrednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vredi samo u Srbiji, na svim prodajnim mestima izdavaoca koje su navedene u sledećem članu u nastavku.

Izdavalac nije odgovoran za zloupotrebu poklon kartice.

Član 8.
Kupovina i korišćenje poklon kartice mogući su na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namenom. Poklon kartica dostupna je s unapred štampanim vizualom.

Član 9.
Prilikom kupovine, kupac dobija dokaz o dopuni kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz ispravnosti poklon kartice u skladu s članom 6. ovih Opštih uslova.

Član 10.
Kupovina poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate poklon karticom nije moguća. U slučaju da vrednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu celokupne kupovine, plaćanje razlike u vrednosti za kupljenu robu može se provesti važećim načinima plaćanja koji se koriste u svim  Modiana prodavnicama, , te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Član 11.

 Za rešavanje reklamacija prilikom plaćanja poklon karticom odgovoran je izdavalac.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili dopunjavanja poklon kartice reklamira kupac ili imalac poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupovine ili dopunjavanja.

Član 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zloupotrebom poklon kartice i neovlašćeno korišćenje vrednosnog iznosa salda na poklon kartici, izdavalac poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a koje nije posledica neispravnog rukovanja, imalac poklon kartice pisanim putem, uz lične podatke šalje karticu preporučenom poštom na adresu:

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

Izdavalac će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zameniti novom u vrednosnom iznosu salda prema visini iznosa vrednosnog salda kartice koja je dostavljena izdavaocu.

 

Završne odredbe

Član 14.
Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavaoca www.modiana.rs.

Izdavalac zadržava pravo promene Opštih uslova za izdavanje i korišćenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavalac će izmenjene Opšte uslove poslovanja objaviti na internet stranici www.modiana.rs.

Član 15.
Neovlašćeno i nezakonito korišćenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između imaoca i izdavaoca poklon kartice rešavaju se pred nadležnim sudom u Beogradu.

Beograd, Novembar 2022

Izmjena : 16.07.2023

 

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Информација о ревизији [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Подаци о аутору [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Опције објављивања [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Језик [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Поставке превода [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Поставке менија [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

Član 1.
Opšti uslovi poslovanja čine pravnu osnovu za definisanje prava i obaveza, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom Modiana. Kupovinom ili upotrebom poklon kartice Modiana svaki se kupac i imalac poklon kartice Modiana obavezuje da će poklon karticu Modiana koristiti u skladu s primenjivim Opštim uslovima poslovanja i ako se nakon kupovine poklon kartice Opšti uslovi poslovanja izmene. U slučaju povrata novca,  poklon kartica može se izdati kao vrednosna kartica, za koju vrede isti Opšti uslovi poslovanja kao i za poklon karticu. Ovi Opšti uslovi obvezuju Modianu i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji,  koji su određeni u članu 8. Opštih Uslova. Objavom ovih Opštih uslova svaki je kupac saglasan da kupovinom poklon kartice prihvata i te Opšte uslove, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Opštim uslovima.

 

Izdavanje kartice

Član 2.
Izdavalac i vlasnik poklon kartice Modiana (u daljem tekstu: poklon kartica) je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

(u daljem tekstu: Izdavalac).

Član 3.
U Opštim uslovima poslovanja koriste se sledeći izrazi: - „kupac poklon kartice” - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrednosni iznos; - „kupac” – imalac poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu; - „imalac” - trenutni vlasnik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu; - „korišćenje poklon kartice” - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrednosni iznos na kartici; - „poklon kartica” - je u skladu s ovim opštim uslovima poslovanja zamišljena kao poklon ili vrednosna kartica, koju izdavalac može izdati kupcu poklon kartice za naknadu i obavezuje ga, u skladu s Opštim uslovima poslovanja, da je prihvati kao sredstvo plaćanja za prodaju proizvoda u svojim prodajnim mestima u Srbiji; - „kupovina poklon kartice” – je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrednosnim iznosom.

Član 4.
Kupovina poklon kartice moguća je u skladu sa bilo kojim validnim načinom plaćanja koji se koriste u svim prodajnim mestima Modiana,  te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizička lica mogu kupiti poklon karticu na svim prodajnim mestima navedenim u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Pravna lica mogu kupiti poklon karticu samo u sedištu izdavaoca.

Član 5.
Maksimalni iznos na poklon kartici je 350.000 rsd, minimalni iznos 350 rsd. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica se dopunjava u određenom iznosu prilikom kupovine poklon kartice i moguće je ponovno je dopuniti na blagajnama svih prodajnih mesta navedenih u članu 8. ovih Opštih uslova poslovanja. Isplata vrednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini nije moguća.

Član 6.
Trajanje poklon kartice je 2 godine od zadnjeg dopunjavanja poklon kartice. To je period od datuma poslednje naplate (datum na dokazu (slipu), izdatom kod poslednjeg dopunjavanja poklon kartice) do zaključno poslednjeg dana istog meseca dve godine kasnije. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imalac poklon kartice dužan je voditi evidenciju o trajnosti. Imalac poklon kartice može na blagajni prodajnog mestu u bilo kojem trenutku proveriti stanje na poklon kartici. Za rešavanje pritužbi, nakon isteka trajanja poklon kartice odgovoran je izdavalac. Reklamacije prema izdavaocu mogu se dostaviti u pisanom obliku ili putem e-maila: info@modiana.rs

 

Korišćenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korišćenja

Član 7.
Poklon kartica NE izdaje se na lično ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrednosni papir na donosioca. Imalac poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice i izdavalac prilikom korišćenja poklon kartice nije dužan proveriti identitet imaoca ili donosioca poklon kartice.

Izdavalac ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtev kupca ili imaoca poklon kartice. Imalac kartice može platiti poklon karticom, u jednoj ili više kupovina robe, do raspoloživog vrednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vredi samo u Srbiji, na svim prodajnim mestima izdavaoca koje su navedene u sledećem članu u nastavku.

Izdavalac nije odgovoran za zloupotrebu poklon kartice.

Član 8.
Kupovina i korišćenje poklon kartice mogući su na svim prodajnim mestima Modiana, te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namenom. Poklon kartica dostupna je s unapred štampanim vizualom.

Član 9.
Prilikom kupovine, kupac dobija dokaz o dopuni kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz ispravnosti poklon kartice u skladu s članom 6. ovih Opštih uslova.

Član 10.
Kupovina poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate poklon karticom nije moguća. U slučaju da vrednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu celokupne kupovine, plaćanje razlike u vrednosti za kupljenu robu može se provesti važećim načinima plaćanja koji se koriste u svim  Modiana prodavnicama, , te na prodajnim mestima Lee Cooper (Shopping Centar Ada Mall, Radnička br.9, Beograd) i Modiana Woman Luxury Selection ( Delta City šoping centar, Jurija Gagarina 16, Beograd) u Srbiji.

Član 11.

 Za rešavanje reklamacija prilikom plaćanja poklon karticom odgovoran je izdavalac.

Moguću problematiku kod kupovine poklon kartice ili dopunjavanja poklon kartice reklamira kupac ili imalac poklon kartice u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana kupovine ili dopunjavanja.

Član 12.
Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zloupotrebom poklon kartice i neovlašćeno korišćenje vrednosnog iznosa salda na poklon kartici, izdavalac poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamenjene.

U slučaju oštećenja ili kvara poklon kartice, a koje nije posledica neispravnog rukovanja, imalac poklon kartice pisanim putem, uz lične podatke šalje karticu preporučenom poštom na adresu:

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22, Novi Beograd

Izdavalac će oštećenu ili neaktivnu karticu besplatno zameniti novom u vrednosnom iznosu salda prema visini iznosa vrednosnog salda kartice koja je dostavljena izdavaocu.

 

Završne odredbe

Član 14.
Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavaoca www.modiana.rs.

Izdavalac zadržava pravo promene Opštih uslova za izdavanje i korišćenje Poklon kartice Modiana bez prethodne najave. Izdavalac će izmenjene Opšte uslove poslovanja objaviti na internet stranici www.modiana.rs.

Član 15.
Neovlašćeno i nezakonito korišćenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između imaoca i izdavaoca poklon kartice rešavaju se pred nadležnim sudom u Beogradu.

Beograd, Novembar 2022

Izmjena : 16.07.2023

 

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )
POSTANITE NAŠ VERNI KUPAC I OSTVARITE EKSKLUZIVNE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM VEĆ DANAS. OČEKUJE VAS 10% POPUSTA DOBRODOŠLICE. PRIDRUŽITE NAM SE BESPLATNO