Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja


Opšti uslovi korišćenja web sajta www.modiana.rs i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.rs je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22,

Novi Beograd

Sajt predstavlja svako mesto pod nazivom www.modiana.rs.

Korisnik sajta je svaka osoba koja poseti bilo koju web stranicu na www.modiana.rs (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Prihvatanje opštih uslova

Korisnik mora slediti ove opšte uslove. Otvaranjem web stranice www.modiana.rs, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i autorski je zaštićen prema važećim zakonima. Uz tekst i podatke sadržajem se smatra i celokupna grafička slika portala sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u celini ili u delovima na drugim mestima, osim ako to vlasnik izričito dozvoli u pisanom obliku. Objavom bilo kojeg materijala na stranici korisnik zauvek besplatno prenosi sva materijalna autorska prava na vlasnika stranice i dozvoljava upotrebu i objavu tih materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaoca usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja sledeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime, e-mail adresu, mesto, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vreme i posećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za verodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, vestima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Modiana SR d.o.o. Beograd, obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svestan da će Modiana SR d.o.o. Beograd, u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana SR d.o.o. Beograd, koji se čuva u sistemu koji je fizički smešten u mestu sedišta.

Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi rigorozni sistem registracije za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, za prosleđivanje podataka ili davanje saglasnosti za praćenje e-novosti ili davanje saglasnosti za učestvovanje u bilo kojoj nagradnoj igri vlasnika - mora dobiti prethodnu saglasnost roditelja odnosno staratelja.

 

Registracijom na portalu korisnik izričito daje saglasnost vlasniku da njegove lične podatke upotrebljava i obrađuje u sledeće svrhe:

-       Osiguravanje pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promene u delovanju sistema, obaveštavanje o usluzi itd.)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       u drugim slučajevima, ukoliko korisnik sam želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obradjivači ličnih podataka Modiana SR d.o.o. Beograd koji iste prikupljaju, čuvaju i obradjuju prema uputima Vlasnika i u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BG clothing store možete kontaktirati na e-mail: gdpr@modiana.rs

Kršenja

 

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećeg zakonodavstva ili navedenih uslova vlasnik sme sve objavljene lične podatke uključujući i IP adrese iskoristiti s ciljem sprečavanja budućih prekršaja i sanacije posledica prekršaja. U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u celosti ili delimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlašćenog menjanja, brisanja, uzrokovanja privremene ili trajne neupotrebljivosti, te povrede podataka na portalu. Isto tako, zabranjen je svaki pokušaj ili realizacija aktivnosti s ciljem neovlašćenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se materijalno i procesno pravo Republike Srbije, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Beogradu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

stdClass Object
(
  [nid] => 457
  [type] => page
  [language] => sr
  [uid] => 5
  [status] => 1
  [created] => 1303195051
  [changed] => 1689484881
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 24
  [translate] => 0
  [vid] => 457
  [revision_uid] => 4
  [title] => Uslovi korišćenja
  [body] => 

Uslovi korišćenja


Opšti uslovi korišćenja web sajta www.modiana.rs i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.rs je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22,

Novi Beograd

Sajt predstavlja svako mesto pod nazivom www.modiana.rs.

Korisnik sajta je svaka osoba koja poseti bilo koju web stranicu na www.modiana.rs (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Prihvatanje opštih uslova

Korisnik mora slediti ove opšte uslove. Otvaranjem web stranice www.modiana.rs, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i autorski je zaštićen prema važećim zakonima. Uz tekst i podatke sadržajem se smatra i celokupna grafička slika portala sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u celini ili u delovima na drugim mestima, osim ako to vlasnik izričito dozvoli u pisanom obliku. Objavom bilo kojeg materijala na stranici korisnik zauvek besplatno prenosi sva materijalna autorska prava na vlasnika stranice i dozvoljava upotrebu i objavu tih materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaoca usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja sledeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime, e-mail adresu, mesto, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vreme i posećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za verodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, vestima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Modiana SR d.o.o. Beograd, obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svestan da će Modiana SR d.o.o. Beograd, u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana SR d.o.o. Beograd, koji se čuva u sistemu koji je fizički smešten u mestu sedišta.

Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi rigorozni sistem registracije za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, za prosleđivanje podataka ili davanje saglasnosti za praćenje e-novosti ili davanje saglasnosti za učestvovanje u bilo kojoj nagradnoj igri vlasnika - mora dobiti prethodnu saglasnost roditelja odnosno staratelja.

 

Registracijom na portalu korisnik izričito daje saglasnost vlasniku da njegove lične podatke upotrebljava i obrađuje u sledeće svrhe:

-       Osiguravanje pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promene u delovanju sistema, obaveštavanje o usluzi itd.)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       u drugim slučajevima, ukoliko korisnik sam želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obradjivači ličnih podataka Modiana SR d.o.o. Beograd koji iste prikupljaju, čuvaju i obradjuju prema uputima Vlasnika i u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BG clothing store možete kontaktirati na e-mail: gdpr@modiana.rs

Kršenja

 

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećeg zakonodavstva ili navedenih uslova vlasnik sme sve objavljene lične podatke uključujući i IP adrese iskoristiti s ciljem sprečavanja budućih prekršaja i sanacije posledica prekršaja. U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u celosti ili delimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlašćenog menjanja, brisanja, uzrokovanja privremene ili trajne neupotrebljivosti, te povrede podataka na portalu. Isto tako, zabranjen je svaki pokušaj ili realizacija aktivnosti s ciljem neovlašćenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se materijalno i procesno pravo Republike Srbije, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Beogradu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

[log] => [revision_timestamp] => 1689484881 [format] => 1 [name] => urednik_sr [picture] => [data] => a:2:{s:13:"form_build_id";s:37:"form-b78c319b25ae04e6e94065905337a38f";s:8:"icl_send";s:1:"1";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [5] => 5 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.rs ) [domain_source] => 5 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => uvjeti-koristenja [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

Uslovi korišćenja


Opšti uslovi korišćenja web sajta www.modiana.rs i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.rs je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22,

Novi Beograd

Sajt predstavlja svako mesto pod nazivom www.modiana.rs.

Korisnik sajta je svaka osoba koja poseti bilo koju web stranicu na www.modiana.rs (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Prihvatanje opštih uslova

Korisnik mora slediti ove opšte uslove. Otvaranjem web stranice www.modiana.rs, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i autorski je zaštićen prema važećim zakonima. Uz tekst i podatke sadržajem se smatra i celokupna grafička slika portala sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u celini ili u delovima na drugim mestima, osim ako to vlasnik izričito dozvoli u pisanom obliku. Objavom bilo kojeg materijala na stranici korisnik zauvek besplatno prenosi sva materijalna autorska prava na vlasnika stranice i dozvoljava upotrebu i objavu tih materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaoca usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja sledeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime, e-mail adresu, mesto, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vreme i posećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za verodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, vestima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Modiana SR d.o.o. Beograd, obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svestan da će Modiana SR d.o.o. Beograd, u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana SR d.o.o. Beograd, koji se čuva u sistemu koji je fizički smešten u mestu sedišta.

Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi rigorozni sistem registracije za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, za prosleđivanje podataka ili davanje saglasnosti za praćenje e-novosti ili davanje saglasnosti za učestvovanje u bilo kojoj nagradnoj igri vlasnika - mora dobiti prethodnu saglasnost roditelja odnosno staratelja.

 

Registracijom na portalu korisnik izričito daje saglasnost vlasniku da njegove lične podatke upotrebljava i obrađuje u sledeće svrhe:

-       Osiguravanje pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promene u delovanju sistema, obaveštavanje o usluzi itd.)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       u drugim slučajevima, ukoliko korisnik sam želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obradjivači ličnih podataka Modiana SR d.o.o. Beograd koji iste prikupljaju, čuvaju i obradjuju prema uputima Vlasnika i u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BG clothing store možete kontaktirati na e-mail: gdpr@modiana.rs

Kršenja

 

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećeg zakonodavstva ili navedenih uslova vlasnik sme sve objavljene lične podatke uključujući i IP adrese iskoristiti s ciljem sprečavanja budućih prekršaja i sanacije posledica prekršaja. U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u celosti ili delimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlašćenog menjanja, brisanja, uzrokovanja privremene ili trajne neupotrebljivosti, te povrede podataka na portalu. Isto tako, zabranjen je svaki pokušaj ili realizacija aktivnosti s ciljem neovlašćenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se materijalno i procesno pravo Republike Srbije, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Beogradu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Информација о ревизији [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Подаци о аутору [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Опције објављивања [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Језик [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Поставке превода [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Поставке менија [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

Uslovi korišćenja


Opšti uslovi korišćenja web sajta www.modiana.rs i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.rs je

Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV ulaz, 5.sprat, stan 22,

Novi Beograd

Sajt predstavlja svako mesto pod nazivom www.modiana.rs.

Korisnik sajta je svaka osoba koja poseti bilo koju web stranicu na www.modiana.rs (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Prihvatanje opštih uslova

Korisnik mora slediti ove opšte uslove. Otvaranjem web stranice www.modiana.rs, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i autorski je zaštićen prema važećim zakonima. Uz tekst i podatke sadržajem se smatra i celokupna grafička slika portala sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u celini ili u delovima na drugim mestima, osim ako to vlasnik izričito dozvoli u pisanom obliku. Objavom bilo kojeg materijala na stranici korisnik zauvek besplatno prenosi sva materijalna autorska prava na vlasnika stranice i dozvoljava upotrebu i objavu tih materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaoca usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja sledeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime, e-mail adresu, mesto, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vreme i posećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za verodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, vestima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Modiana SR d.o.o. Beograd, obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svestan da će Modiana SR d.o.o. Beograd, u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Modiana SR d.o.o. Beograd, koji se čuva u sistemu koji je fizički smešten u mestu sedišta.

Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi rigorozni sistem registracije za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, za prosleđivanje podataka ili davanje saglasnosti za praćenje e-novosti ili davanje saglasnosti za učestvovanje u bilo kojoj nagradnoj igri vlasnika - mora dobiti prethodnu saglasnost roditelja odnosno staratelja.

 

Registracijom na portalu korisnik izričito daje saglasnost vlasniku da njegove lične podatke upotrebljava i obrađuje u sledeće svrhe:

-       Osiguravanje pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promene u delovanju sistema, obaveštavanje o usluzi itd.)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       u drugim slučajevima, ukoliko korisnik sam želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obradjivači ličnih podataka Modiana SR d.o.o. Beograd koji iste prikupljaju, čuvaju i obradjuju prema uputima Vlasnika i u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BG clothing store možete kontaktirati na e-mail: gdpr@modiana.rs

Kršenja

 

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećeg zakonodavstva ili navedenih uslova vlasnik sme sve objavljene lične podatke uključujući i IP adrese iskoristiti s ciljem sprečavanja budućih prekršaja i sanacije posledica prekršaja. U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u celosti ili delimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlašćenog menjanja, brisanja, uzrokovanja privremene ili trajne neupotrebljivosti, te povrede podataka na portalu. Isto tako, zabranjen je svaki pokušaj ili realizacija aktivnosti s ciljem neovlašćenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se materijalno i procesno pravo Republike Srbije, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Beogradu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_bs] => Array ( [title] => Bosanski [href] => node/587 [language] => stdClass Object ( [language] => bs [name] => Bosnian [native] => Bosanski [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => ba [weight] => 0 [javascript] => 024ae63bfbd282d89ceb75b5294d2b92 ) [attributes] => Array ( [title] => Uvjeti korištenja [class] => translation-link ) ) [node_translation_hr] => Array ( [title] => Hrvatski [href] => node/258 [language] => stdClass Object ( [language] => hr [name] => Croatian [native] => Hrvatski [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => hr [weight] => 0 [javascript] => e1e9c2e87be4d373041da8522b5f99ef ) [attributes] => Array ( [title] => Uvjeti korištenja [class] => translation-link ) ) [node_translation_sl] => Array ( [title] => Slovenščina [href] => node/24 [language] => stdClass Object ( [language] => sl [name] => Slovenian [native] => Slovenščina [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 4 [formula] => ((($n%100)==1)?(0):((($n%100)==2)?(1):(((($n%100)==3)||(($n%100)==4))?(2):3))) [domain] => [prefix] => sl [weight] => 0 [javascript] => 84d05ac4d85e16eeccc239507c10c1df ) [attributes] => Array ( [title] => Pogoji uporabe [class] => translation-link ) ) ) )
POSTANITE NAŠ VERNI KUPAC I OSTVARITE EKSKLUZIVNE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM VEĆ DANAS. OČEKUJE VAS 10% POPUSTA DOBRODOŠLICE. PRIDRUŽITE NAM SE BESPLATNO